Härdplastutbildning

Du har säkert både hört och läst att Arbetsmiljöverket uppdaterade vissa föreskrifter i Arbetsmiljölagen under 2015. I de nya föreskrifterna påverkas vi i vårt yrke som fransstylister då vi arbetar med vissa ämnen som räknas till härdplaster. Alla som arbetar med dessa angivna ämnen i mer än 30 min per vecka måste numer enligt lag genomgå en speciell läkarundersökning/spiometritest samt en härdplastutbildning. Det är arbetsgivaren eller den egna företagaren själv som bär ansvaret för att det finns dokumenterat underlag som bevisar att man genomfört en godkänd läkarundersökning samt en härdplastutbildning. Om kontroll sker och underlag inte kan uppvisas har Arbetsmiljöverket rätten att bötfälla företaget. 

 

Hos Victory lifestyle har du möjlighet att uppdatera din utbildning. Priset är 1500:-

Efter genomförd kurs kommer du få ett godkänt certifikat att du genomgått härdplastutbildning.
För att boka kurs, kontakta mig gärna via mail för att få planerade utbildningsdatum som passar just dig. 

erikawiktorin@hotmail.com